Uslovi korišćenja


Ovaj dokument i Politika privatnosti čine naša pravila o korišćenju usluge na Smart4Fit platformi i aplikaciji i predstavljaju Uslove i odredbe za korisnike, način registracije korisnika, korisnička prava i obaveštenja, način pružanja usluge, način obračuna naknade (provizije), autorska prava i srodna prava i druga pitanja koja su važna za funkcionisanje i korišćenje platforme (dalje u tekstu: Pravila).

Pravila predstavljaju pravno obavezujući pristupni sporazum između vas i Nissatech Innovation Centre. Ovim sporazumom se utvrđuju vaša prava i obaveze prilikom korišćenja Smart4Fit veb sajta i drugih usluga koje pruža Nissatech Innovation Centre (u daljem tekstu: "Usluge"), stoga ih pažljivo pročitajte. Korišćenjem bilo koje od naših Usluga (čak i ako samo pregledate jedan od naših veb sajtova), slažete se sa ovim Uslovima. Ako se ne slažete sa Pravilima, ne možete koristiti naše Usluge. Svako korišćenje Platforme u celosti ili bilo kog njenog dela koje nije u skladu sa ovim Uslovima korišćenja smatraće se zloupotrebom usluga koje pruža Nissatech Innovation Centre i kršenjem Uslova i odredbi.

Korišćenjem bilo kog segmenta Platforme i Aplikacije dobrovoljno, korisnik potvrđuje da je upoznat i slaže se sa Uslovima i odredbama i zaključenjem ovog sporazuma pristupanjem.

Nissatech Inovacioni Centar se obavezuje da korisnicima obezbedi uslugu definisanu ovim Uslovima i odredbama, na način i sa ograničenjima opisanim u ovim Uslovima i odredbama, u skladu sa primenjivim propisima Republike Srbije. Korisnik usluge se obavezuje da se u svakom pogledu pridržava ovih Uslova i odredbi prilikom korišćenja Platforme. Ugovorne strane se slažu da bi za ispunjenje ovih obaveza bilo potrebno da Nissatech Inovacioni Centar prikuplja, obrađuje i čuva lične podatke korisnika usluge u skladu sa primenjivim propisima Republike Srbije, Opštom uredbom o zaštiti podataka (GDPR) i Politikom privatnosti, koja je dostupna svim korisnicima usluge. Prihvatanjem ovih Uslova i odredbi, svaki korisnik potvrđuje da je upoznat i saglasan sa Politikom privatnosti i izričito daje pristanak na prikupljanje i obradu podataka na način opisan u Politici.


Pružalac usluge


"Smart4Fit" je isključivo vlasništvo kompanije Nissatech Inovacioni Centar, sa sedištem u ulici Cara Dušana 58/303, 18000 Niš, registarski broj 20514787, PIB 106017516, upisane u registar Agencije za privredne registre Republike Srbije, e-pošta: info@nissatech.com, u daljem tekstu "Nissatech Inovacioni Centar" ili "Kompanija", koja ima za cilj pružanje usluga navedenih ovde.


Opis platforme i usluga


Nissatech inovacioni centar je pružalac softverskih i tehnoloških usluga. Sa našim ekspertizama u mnogim domenima, ušli smo u industriju sporta i fitnesa sa vizijom da postanemo vodeći pružalac digitalnih usluga za praćenje fizičkih aktivnosti korišćenjem nosivih uređaja i interno razvijenih softverskih rešenja. Veoma nam je drago što ste član naše digitalne platforme i zajednice.


Uslovi korišćenja naših usluga i platforme


Korisnici usluga Platforme su posetioci i registrovani korisnici (fizička ili pravna lica). Posetilac je osoba koja pristupa Platformi bez prijave i registracije. Registrovani korisnici su fizička i pravna lica koja se registruju i prijavljuju na Platformu, koja mogu biti registrovana kao pružaoci usluga - profesionalci i korisnici usluga - polaznici. Korisnici moraju biti stariji od 15 godina da bi koristili Platformu. Ako su osobe maloletne, mogu koristiti Platformu pod nadzorom roditelja ili staratelja. Molimo Vas da imate na umu da je obavezno prihvatiti korišćenje Smart4Fit mobilnih aplikacija na vlastitu odgovornost za moguće povrede, fizičke i/ili mentalne bolesti ili čak smrt.

Ako polaznici imaju nadzor trenera bilo koje vrste (kao što su živi, online vođeni ili online mentorstvo) za fizičku aktivnost, odgovornost za rezultate ili eventualne povrede, fizičke ili mentalne bolesti ili bolesti ili čak smrtne ishode, strogo je na njihovom sporazumu (usmenom ili pisanom), a Smart4Fit platforma (i tako Nissatech) ne može se smatrati odgovornom na bilo koji način za mogući negativni ishod te suradnje.

Za korišćenje usluga neophodno je registrovati se kao korisnik usluge (otvoriti korisnički račun), što je besplatno. Kako mi kreiramo glavni korisnički račun umesto vas, potrebno je da nam date vašu e-mail adresu na koju možete primiti e-mail za potvrdu vašeg identiteta prilikom ulaska u aplikaciju. Korisnici su obavezni čuvati lozinku za pristup Platformi u svakom trenutku, kao i da je nikada ne otkrivaju trećim stranama. Ukoliko prekrše ovu obavezu, članovi to rade na sopstvenu odgovornost i snose punu odgovornost prema oštećenim stranama, za svaku štetu nastalu takvim korišćenjem svog računa.

Registrovani i prijavljeni korisnik usluge - Trener, fitness, wellness ili sportski klub (u daljem tekstu: profesionalac), mogu koristiti platformu i / ili aplikacije za stvaranje profila klijenata, vježbi, faza i planova treninga. Osim toga, platforma i / ili aplikacije se koriste uz nosive optičke uređaje za praćenje podataka o brzini otkucaja srca i akcelerometrijskih podataka koji se mogu koristiti na različite načine za interpretaciju rezultata.

Registrovani korisnik – Polaznik (u daljem tekstu: Klijent) može da komunicira sa Stručnjakom putem e-pošte ili četa unutar aplikacije Smart4Fit, ili lično. Stručnjak izvršava potrebne radnje za svog Klijenta u aplikaciji, kao što su kreiranje korisničkog profila, unošenje podataka, dodeljivanje i praćenje treninga i drugih aktivnosti.

Nissatech Innovation Centre, kao vlasnik brenda i platforme Smart4Fit, zadržava pravo da pruža usluge po ceni koju smatra prikladnom, ili da prestane da pruža usluge bilo kom registrovanom korisniku bez navođenja objašnjenja i sa trenutnim efektom.


Pravila za korišćenje platforme i aplikacija


Naša platforma omogućava Stručnjacima, kao registrovanim korisnicima, da objavljuju, povezuju, skladište, dele i na drugi način stavljaju na raspolaganje određene informacije, tekst, grafiku, video ili drugi materijal u vezi sa različitim programima treninga (u daljem tekstu: "Sadržaj"). Sav sadržaj i informacije koje korisnici ostave na Platformi moraju biti istiniti i tačni. Odgovornost za istinitost i tačnost unetog sadržaja isključivo leži na korisnicima koji su isti sadržaj uneli. Mi možemo, ali nemamo obavezu da nadgledamo, uređujemo ili premestimo sadržaj koji smatramo nezakonitim, uvredljivim, pretećim, klevetničkim, pornografskim ili na drugi način neprikladnim ili krši prava intelektualne svojine ili ove Uslove korišćenja.

Slažete se da vaš sadržaj i podaci neće kršiti prava bilo koje treće strane, uključujući autorska prava, zaštitne znakove, privatnost, ličnost ili druga lična ili privatna prava.

Naše Usluge mogu sadržati linkove ka sajtovima ili uslugama trećih strana koje ne posedujemo ili ne kontrolišemo. Moguće je da će vam biti potrebna usluga ili proizvod treće strane da biste koristili neke od naših usluga (na primer, kompatibilni mobilni web pregledač). Kada pristupite ovim uslugama trećih strana, to činite na sopstveni rizik. Treće strane mogu zahtevati da prihvatite njihove Uslove i odredbe. Nissatech Innovation Centre, odnosno Smart4Fit, nije strana ovim sporazumima, oni su isključivo između vas i treće strane.

Nezakonite aktivnosti


Korisnici usluga se slažu da će poštovati sledeća ograničenja pri korišćenju platforme:


Vi se dalje slažete da vaš sadržaj neće sadržavati klevetnički ili na drugi način ilegalan, uvredljiv materijal, niti da sadrži bilo koji računalni virus ili drugi zlonamjerni softver koji bi na bilo koji način mogao utjecati na rad platforme ili bilo koje povezane web stranice. Ne smijete koristiti lažnu e-mail adresu, pretvarati se da ste netko drugi, ili na bilo koji drugi način zavaravati nas ili treće strane u vezi s podrijetlom bilo kojeg sadržaja. Vi ste isključivo odgovorni za sav sadržaj i njegovu točnost. Mi ne preuzimamo nikakvu odgovornost i ne snosimo odgovornost za bilo koji sadržaj objavljen od strane vas ili bilo koje treće strane.


Izuzimanje odgovornosti


Nissatech Innovation Centre izuzima vlastitu odgovornost u skladu sa sljedećim:


U punom opsegu dozvoljenom zakonom, niti Nissatech Inovacioni Centar niti naši zaposlenici ili direktori neće biti odgovorni za izgubljene profite ili prihode, niti za bilo koju uzročno-posljedičnu, slučajnu, neizravnu, posebnu ili štetu koja proizlazi iz ili je povezana sa Uslugama ili ovim Pravilima i Korisničkim ugovorom. U svakom slučaju, ukupna vrijednost odgovornosti Nissatech Inovacionog Centra za bilo kakvu štetu ne smije premašiti iznos koji ste platili Nissatech Inovacionom Centru u prethodnih dvanaest mjeseci.

Zbog više sile ili tehničkih problema, moguće je da Platforma i/ili aplikacija nisu dostupni svim ili nekim dijelovima korisnika tijekom određenih vremenskih razdoblja. U takvim slučajevima, Nissatech Inovacioni Centar nije odgovoran za bilo kakvu nastalu štetu. Nissatech Inovacioni Centar zadržava pravo odbiti objavljivanje oglasa ili sadržaja iz bilo kojeg razloga, a u tom slučaju nije odgovoran za bilo kakvu štetu koja je prouzročena tim činom.

Za kontaktiranje korisničke službe Nissatech Inovacionog Centra (administracija), korisnici se upućuju na kontakt obrazac. Odgovor administratora ili korisničkog tima Nissatech Inovacionog Centra ne odražava nužno stav tvrtke, i prema tome korisnici ne mogu ostvariti nikakva prava na temelju takve pisane korespondencije. Nije dopušteno objavljivanje bilo kakve pisane korespondencije korisničkog tima Nissatech Inovacionog Centra s Korisnikom bez pisanog odobrenja Nissatech Inovacionog Centra ili njegovog ovlaštenog predstavnika.

Nissatech Inovacioni Centar ne kontrolira što ljudi govore ili rade, i nismo odgovorni za njihove (ili vaše) postupke ili ponašanje (bilo online ili offline) ili sadržaj (uključujući nezakoniti ili neprihvatljivi sadržaj).


Medicinsko upozorenje


KORIŠĆENJE SMART4FIT USLUGA JE NA SOPSTVENI RIZIK. KORISNIK JE ODGOVORAN DA PREUZME SVE NEOPHODNE PREVENTIVNE MERE U VEZI SA SVOJIM ZDRAVSTVENIM STANJEM I FIZIČKIM SPOSOBNOSTIMA ZA PRAĆENJE VEŽBAČKIH I TRENING PROGRAMA KOJI SE NUDI NA WEB I MOBILNOJ PLATFORMI. KORISNICI MORAJU KONSULTOVATI LEKARA PRE NEGO ŠTO POČNU KORISTITI PROGRAM VEŽBI I PLAN ISHRANE. AKO IMATE ZNANJE O BILO KOJEM PRETHODNOM MEDICINSKOM STANJU, SAVETUJEMO VAM DA ODMAH POTRAŽITE MEDICINSKI SAVET OD LEKARA PRE NEGO ŠTO POČNETE KORISTITI SMART4FIT USLUGE (KAO ŠTO SU VEŽBE, TRENING PROGRAMI ILI KOACHING).

Usluge i informacije koje nudi Smart4Fit i Smart4Fit usluge ne predstavljaju medicinski savet ili savet lekara. Takođe, one nisu zamena za medicinski pregled ili tretman od strane lekara. Korisnici koji prihvataju ove uslove i odredbe izjavljuju da nemaju medicinske kontraindikacije u vezi sa uključivanjem u bilo koju fizičku aktivnost, a posebno u vezi sa:

(a) Porodična istorija: srčani udar (infarkt miokarda) kardiovaskularni moždani udar (moždani udar) iznenadna smrt (pre 60 godina za žene, pre 50 godina za muškarce). (b) Njihovo zdravlje i fizičko stanje: da li puše (ili su prestali da puše pre manje od dve godine) da li su bivši pušači (ako su prestali da puše pre više od dve godine) da li imaju povišen krvni pritisak da li imaju visok holesterol da li imaju dijabetes da li uzimaju bilo kakve lekove za srce i arterije da li osećaju bol u grudima, lupanje srca, nelagodu ili vrtoglavicu kada se fizički naprežu, bilo u svakodnevnom životu ili kada se bave sportom da li osećaju nedostatak vazduha tokom svakodnevne fizičke aktivnosti. (c) Fizičke patologije: problemi sa bilo kojim zglobovima, tetivama ili ligamentima, ramenima, vratom, zglobom zgloba, laktovima, kukovima, kolenima ili ligamentima bilo kakvi problemi sa stopalima bilo kakvi problemi sa leđima, poput išijasa, diskusa ili drugih problema bilo koja druga patologija koja bi mogla da se smatra kontraindikacijom za uključivanje u sportsku aktivnost.

Nissatech Inovacioni centar neće biti odgovoran za bilo kakvu direktnu ili indirektnu štetu na zdravlju ili povredu koja proizlazi iz upotrebe planova treninga i / ili planova ishrane dostupnih na Platformi / Aplikaciji, ili kada se povreda dogodila zbog nepoštovanja Uslova korišćenja ove Platforme / Aplikacije.


Restrikcija starosne dobi


Roditelji ili zakonski staratelji maloletnika priznaju da razumeju da je određeni Trening dostupan na Platformi / Aplikaciji neprikladan za njihovu starost. Stoga, roditelji ili staratelji su obavezni da nadgledaju maloletnika prilikom korišćenja usluga dostupnih na ovoj Platformi / Aplikaciji.

Roditelji ili staratelji su obavešteni da mogu u bilo koje vreme izraziti svoje odbijanje obrade ličnih podataka maloletnika, slanjem e-pošte na sledeću adresu info@nissatech.com.


Autorsko pravo


Nissatech Innovation Centre ima isključivo autorsko pravo i prava intelektualne svojine na Platformi, uključujući sve pojedinačne elemente: tekstualni, audio i video sadržaj, vizualni identitet, programski kod, baze podataka i druge elemente Platforme gdje je autor Nissatech Innovation Centre. Svako neovlašteno korištenje Platforme, Aplikacije ili bilo kojeg njenog elementa bez pismenog pristanka Nissatech Innovation Centre kao nositelja isključivog autorskog prava, smatra se kršenjem autorskih prava Nissatech Innovation Centre-a.

Platforma može sadržavati elemente na kojima drugi subjekti imaju isključiva autorska prava, žigove i druga prava intelektualnog vlasništva i ti subjekti snose isključivu odgovornost za sadržaj za koji su nosioci tih prava, bez obzira na to što se sadržaj nalazi na Platformi. Nissatech Innovation Centre je isključivo odgovoran za autorski zaštićeni sadržaj. Korisnik je samostalno odgovoran za sadržaj koji je njegovo autorsko djelo, odnosno za sadržaj koji postavlja na Platformu. Korisnik usluga, Trener, zadržava autorska prava na pojedinačni tekst i fotografije svojih oglasa. Prihvatanjem ovih Uslova i odredbi, Korisnik usluge daje svoj neopozivi pristanak da Nissatech Innovation Centre može koristiti njegov sadržaj postavljen na Platformu u marketinške i reklamne svrhe, kao i da svaku fotografiju koju dostavi prilikom postavljanja oglasa Nissatech Innovation Centre može obrađivati po dimenzijama fotografija i videa i prilagođavati ih estetskom izgledu stranica na www.smart4.fit.


Ako imate bilo kakvih pitanja o ovim Uslovima korišćenja ili želite da podnesete upite, obratite nam se na e-mail adresu info@nissatech.com.